REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Change of agent of Limited Partnership

Directorate of Economic Development

Qëllimi: To allow representatives of limited partnership to change the agent, and also record such changes to entities of this business category.

Përshkrimi: Representatives of limited partnership may change the agent by filling out Form the A9 which can be found in the offices of MBC (Municipal Business Center). After submitting the application, the applicant will receive confirmation of change of director within the time determined by law.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: No limit

Informatat e kërkuara

  • Form A9 Name of business
  • Names of previous Directors of the business organization
  • Applicant
  • Signature
  • Date

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID card (Copy)
  • Decision on replacing the director or the agent (Original)
  • Statute Annex (Original)
  • Form A9 (Original)
  • Payment slip (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion