REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Change/addition of Individual Business Unit

Directorate of Economic Development

Qëllimi: To allow owners of individual businesses to change/add units to their activities, and also record such changes to entities of this business category.

Përshkrimi: Individual business owners may change/add a unit activity by filling out Form B which is available from the offices of MBC (Municipal Business Center). After submitting the application, the applicant will receive confirmation of change/addition of Unit within the time determined by law.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: No limit

Informatat e kërkuara

 • Form B Type of application
 • Name of business organization
 • Business address
 • Type of business organization
 • Activities
 • Business Owners
 • Authorized Persons engaged in the business organization
 • Units
 • Additional information
 • Applicant
 • Signature
 • Date

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • ID cards (Copy)
 • Form B (Original)
 • Payment slip (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion