REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Change of director of a Joint Stock Company

Directorate of Economic Development

Qëllimi: To allow representatives of joint shareholders to change the director, and also record such changes to entities of this business category.

Përshkrimi: Representatives of joint stock companies may change the director by filling out Form A9 which is available from MBC offices (Municipal Business Center). After submitting the application, the applicant will receive confirmation of change of director within the time determined by law.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: No limit

Informatat e kërkuara

  • Form A9 Name of business
  • Names of previous Directors of the business organization
  • Applicant
  • Signature
  • Date

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID card (Copy)
  • Decision on replacing the director or the agent (Original)
  • Statute Annex (Original)
  • Form A9 (Original)
  • Payment slip (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion