REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Promena direktora društva sa ogranicenom odgovornošcu

Direkcija za ekonomski razvoj

Qëllimi: Omogucavanje zastupnicima društava sa ogranicenom odgovornošcu da promene direktora i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Përshkrimi: Zastupnici društava sa ogranicenom odgovornošcu mogu promeniti agenta tako što ce popuniti obrazac A9 koji se može preuzeti u prostorijama OPC (Opštinskog poslovnog centra). Nakon podnošenja prijave, podnosilac prijave ce dobiti potvrdu o odobravanju promene direktora u zakonski predvidenom roku.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Nema granice

Informatat e kërkuara

  • Formular A9
  • Imena prethodnih direktora poslovne organizacije
  • Podnosilac prijave
  • Potpis
  • Datum

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Odluka o promeni/povecanju kapitala (Originalna)
  • Aneks statuta (Originalna)
  • Formular A9 (Originalna)
  • Uplatnica (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion