REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Change of director of General Partnership

Directorate of Economic Development

Qëllimi: To allow representatives of general partnerships to change the director, and also record such changes to entities of this business category.

Përshkrimi: Representatives of general partnership may change the director by filling in A9 form which is available from offices of MBC (Municipal Business Center). After submitting the application, the applicant will receive confirmation of endorsement of the change of director within the time determined by law.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: No limit

Informatat e kërkuara

  • Form A9 Name of business
  • Names of previous Directors of the business organization
  • Applicant
  • Signature
  • Date

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID card (Copy)
  • The decision to change/increase the capital (Original)
  • Statute Annex (Original)
  • Form A9 (Original)
  • Payment slip (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion