REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Change/addition to Joint Stock Company Capital

Directorate of Economic Development

Qëllimi: To allow owners of joint stock companies to perform changes/additions to the capital, and make a record of such a change to this business category.

Përshkrimi: Owners of joint stock companies may change/add the capital by filling in Form A6 which is available from the offices of MBC (Municipal Business Center). After submitting the application, the applicant will receive confirmation of change/addition of capital within the time determined by law.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: No limit

Informatat e kërkuara

 • Form A6
 • Amended capital
 • Business Owners
 • Additional information
 • Applicant
 • Signature
 • Date

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • ID card (Copy)
 • The decision to change/increase the capital (Original)
 • Statute Annex (Original)
 • Form A6 (Original)
 • Payment slip (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion