REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Promena adrese privatnog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj

Qëllimi: Omogucavanje vlasnicima privatnih preduzeca da promene adresu i upišu takvu promenu ove poslovne kategorije.

Përshkrimi: Vlasnici privatnih preduzeca mogu promeniti adresu svog preduzeca tako što ce popuniti standardni B obrazac koji se može preuzeti u prostorijama OPC (Opštinskog poslovnog centra). Nakon podnošenja prijave, podnosilac prijave ce dobiti uverenje o poslovanju sa novom adresom u zakonski predvidenom roku.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Nema granice

Informatat e kërkuara

 • Formular B
 • Naziv poslovne organizacije
 • Adresa preduzeca
 • Tip poslovne organizacije
 • Aktivnosti
 • Vlasnici preduzeca
 • Ovlašcena lica koja su deo rada poslovne organizacije
 • Jedinice
 • Dodatni podaci
 • Podnosilac prijave
 • Potpis
 • Datum

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • Licne karte (Overena kopija)
 • Formular B (Overena kopija)
 • Uplatnica (Overena kopija)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion