REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Registration of a Limited Liability Company

Directorate of Economic Development

Qëllimi: To allow interested applicants to establish a Limited Liability Company, and also record at the municipality such changes to entities of this business category.

Përshkrimi: Applicants (entity) interested in establishing a limited liability company must visit the MBC (Municipal Business Center) and complete Form A0. After submitting the application, the applicant will be issued a business certificate within the time determined by law.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: No limit

Informatat e kërkuara

 • Form A0
 • Trade Name
 • Business address
 • Type of Business organization
 • Date of incorporation
 • Number of employees
 • Charter capital
 • Activities
 • Information on Business owners
 • Director - Board of Directors
 • Registered Agent
 • Information on units
 • Additional information
 • Would the entity like to register as a VAT payer
 • Information on the applicant

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • ID card (Copy)
 • Agreement for the business organization (Original)
 • Statue of the organization (Original)
 • Registered agent consent (Original)
 • Form A0 (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion