REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Change of employees of Joint Stock Company

Directorate of Economic Development

Qëllimi: To allow owners of joint stock companies to change the number of employees, and also record such changes to entities of this business category.

Përshkrimi: Owners of joint stock companies may change the number of employees by filling out Form A5 which is available from the offices of MBC (Municipal Business Center). After submitting the application, the applicant will receive employee change confirmation within the time determined by law.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: No limit

Informatat e kërkuara

  • Form A5
  • Previous number of employees
  • Applicant
  • Signature
  • Date

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID card (Copy)
  • Decision on changing the number of workers (Original)
  • Form A5 (Original)
  • Payment slip (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion