REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Registration of General Partnership

Directorate of Economic Development

Qëllimi: To allow interested applicants to establish general partnerships, and also make a record of such changes to this business category in the municipality.

Përshkrimi: Applicants interested in establishing a general partnership must visit the MBC (Municipal Business Center) and complete Form A0. After submitting the application, the applicant will be issued a business certificate within the time determined by law.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: No limit

Informatat e kërkuara

 • Form A0
 • Trade Name
 • Business address
 • Type of Business Organization
 • Business Activities
 • Business Owners
 • Authorized Persons engaged in the business organization
 • Would the entity like to register as a VAT payer
 • Information on units
 • Additional information
 • Information on the applicant

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • ID card (Copy)
 • Agreement for the business organization (Original)
 • Statue of the organization (Original)
 • Registered agent consent (Original)
 • Form A0 (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion