REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Ndërrim i punëtorëve për Ortakëri e Përgjithshme

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Qëllimi: T'i mundësojë pronarëve të ortakërive të përgjithshme të bëjnë ndërrimin e numrit të punëtorëve, si dhe evidentimin e ndryshimeve të subjekteve të kësaj kategorie të bisnesit.

Përshkrimi: Pronarët e ortakërive të përgjithshme mund të bëjnë ndërrimin e numrit të punëtorëve përmes plotësimit të formularit B i cili mund të gjendet në zyrat e QKB (Qendra Komunale e Biznesit). Pas dorëzimit të aplikacionit, brenda afatit të përcaktuar me ligj, aplikusi do t'i konfirmohet ndërrimi i punëtorëve.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa afat

Informatat e kërkuara

 • Formulari B
 • Emërtimi i biznesit
 • Adresa e biznesit
 • Lloji i biznesit
 • Aktivitetet
 • Pronarët e biznesit
 • Përfshierja e individëve të autorizuar në biznes
 • Njësitë
 • Informatë plotësuese
 • Aplikuesi
 • Nënshkrim
 • Data

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Vendimi për ndrrimin e numrit të punëtorëve (Origjinal)
 • Fletëpagesa (Origjinal)
 • Formulari B (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion