REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Tax on business activity

Directorate of Economic Development

Qëllimi: Collection of revenues destined for municipal assembly budget.

Përshkrimi: Business entities are registered, the company tax is determined according to the activity code and a category is defined. The entity is obliged to pay in two annual installments the amount which is determined by the decision of the municipal assembly. The payment is recorded after the payment slip is presented.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Permanent

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • Name of business organization

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion