REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Vërtetim për posedim të biznesit personal/familjarë për qëllim të marrjes së Vizës

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Qëllimi: Pala pajiset me vërtetim të posedimit të biznesit për qëllim të kompletimit të dokumentaconit për aplikim për vizë.

Përshkrimi: Kërkesën e bën pala në Zyrën e Regjistrimit të Biznesit, zyrtari përgjegjës e kontrollon biznesin në regjistër të ARBK (Agjensioni për Regjistrimin e Biznesit të Kosovës) dhe pala pajiset me vërtetim për posedim të biznesit individual apo familjarë.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Nuk është i përcaktuar, bëhet në bazë të kërkesës

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Nr i letërnjoftimit
  • Adresa dhe vendbanimi
  • Informatat e kontaktit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Certifikata e regjistrimit të biznesit (Per shikim)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion