REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Proof of personal/family business ownership for the purpose of obtaining a Visa

Directorate of Economic Development

Qëllimi: The applicant is provided with proof of ownership of business for the purpose of completing a visa application.

Përshkrimi: The applicant may submit the request to the the Business Registration Office, the officer in charge will check the registry to confirm it in the KBRA (Business Registration Agency of Kosovo) and the applicant may be issued a certificate of possession of individual or family business.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: It is not determined, it is based on request

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • ID No.
  • Address and place of residence
  • Contact information

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID card (Copy)
  • Business Registration Certificate (For review)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion