REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Vërtetim që familja nuk posedon biznes (për Bursë studentore)

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Qëllimi: Qellimi i kësaj procedure është lëshimi i vërtetimit që pala nuk ka biznes familjarë që nevoitet për kompletimin e dokumentacionit për të aplikuar për bursë studentore.

Përshkrimi: Kërkesën e bën pala në Zyrën e Regjistrimit të Biznesit, me anë të letërnjoftimit të të dy prindërve kontrollohet nëse familja ka të regjistruar biznes në ARBK (Agjensioni për regjistrimin e biznesit të Kosovës). Pala pajiset me vertetim për bursë.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Nuk është i përcaktuar, bëhet në bazë të kërkesës

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Nr i letërnjoftimit
  • Adresa dhe vendbanimi
  • Informatat e kontaktit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (prindërve) (Kopje)
  • Letërnjoftimi (Studentit) (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion