REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Promena naziva privatnog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj

Qëllimi: Kako bi se omogucilo vlasnicima preduzeca da promene naziv preduzeca i upis takve promene.

Përshkrimi: Vlasnici privatnih preduzeca mogu promeniti naziv svog preduzeca tako što ce popuniti standardni A1 obrazac koji se može preuzeti u prostorijama OPC (Opštinskog poslovnog centra). Nakon podnošenja prijave, podnosilac prijave dobija uverenje o poslovanju zajedno sa zahtevanim promenama preduzeca.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Nema granice

Informatat e kërkuara

 • Formular B Naziv preduzeca
 • Naziv radnje
 • Adresa preduzeca
 • Tip poslovne organizacije
 • Poslovne aktivnosti
 • Vlasnici preduzeca
 • Ovlašcena lica koja su deo rada poslovne organizacije
 • Da li bi lice htelo da se registruje da placa PDV
 • Podaci o jedinicama
 • Dodatni podaci
 • Podaci o podnosiocu prijave

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Formular B (Originalna)
 • Uplatnica (Originalna)
 • Uverenje o poslovanju (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion