REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Request for extension of the working hours (monthly)

Directorate of Economic Development

Qëllimi: Extension of the working hours beyond the regular business hours.

Përshkrimi: The applicant submits the request to the admissions office with the required documentation, the file is forwarded to the business office and the documentation is checked for satisfying the conditions for the extension of working hours. If conditions are met, the request is approved and if not, additional documentation will be required.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: One (1) month.

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • Business information
  • General information of the applicant

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID card (Copy)
  • Business Certificate (Copy)
  • Business Tax Payments (Copy)
  • Decision on fulfillment of conditions. (Copy)
  • Payment for extension of the working hours (Original)
  • Signatures of at least 10 households who live near the business. (NONE)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion