REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për zgjatjen e orarit të punës (mujore)

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Qëllimi: Zgjatja e orarit të punës mbi orarin e rregulltë për bizneset.

Përshkrimi: Pala e dorëzon kërkesën në zyrën e pranimit bashkë me dokumentacionin e kërkuar, përcillet lënda në zyrën e biznesit bëhet kontrollimi i dokumentacionit për plotësimin e kushteve për zgjatjen e orarit të punës. Nëse plotësohen kushtet kërkesa aprovohet nëse jo kërkohet dokumentacion shtesë.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Një (1) muaj.

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat mbi biznesin
  • Informatat e përgjithshme të palës

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Certifikata e Biznesit (Kopje)
  • Pagesa e Taksës në Firmë (Kopje)
  • Aktvendimi për plotësimin e kushteve. (Kopje)
  • Pagesa për zgjatje të orarit të punës (Origjinal)
  • Nënshkrimet e së paku 10 familjeve që banojnë afër biznesit. (NUK KA)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion