REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Promena naziva akcionarskog društva

Direkcija za ekonomski razvoj

Qëllimi: Omogucavanje vlasnicima akcionarskih društava da promene naziv i upišu takvu promenu ove poslovne kategorije.

Përshkrimi: Vlasnici akcionarskih društava mogu promeniti naziv svog preduzeca tako što ce popuniti standardni A1 obrazac koji se može preuzeti u prostorijama OPC (Opštinskog poslovnog centra). Nakon podnošenja prijave, podnosilac prijave ce dobiti uverenje o poslovanju sa novim nazivom u zakonski predvidenom roku.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Nema granice

Informatat e kërkuara

  • Novi i prethodni naziv poslovne organizacije
  • Podaci o podnosiocu prijave

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Formular A1 (Originalna)
  • Uplatnica (Originalna)
  • Uverenje o poslovanju (Originalna)
  • Odluka o promeni imena (Originalna)
  • Aneks statuta (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion