REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Transferring of the property based on the inheritance agreement.

Directorate for Cadastre, Geodesy and Property

Qëllimi: The applicant may transfer the property based on the inheritance agreement.

Përshkrimi: The applicant submits the application at the Directorate for Cadastre, Geodesy and Property. The competent lawyer will review the request and makes a decision. A positive decision will be issued if the application is complete. In the application is incomplete a note on how to complete the application is issued (deadline for completion is 5 working days). Once a decision is made the file is published for 5 working days. If there are no property disputes by citizens, the property and the new owner are recorded in the KCLIS (Kosovo Cadastral and Land Information System).

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Permanent

Informatat e kërkuara

  • Name (Parent’s Name) Surname
  • Personal Number
  • General information (address, contact details, etc.)
  • Details of the previous owner (general information)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID card (Copy)
  • Heritage Decision (Original)
  • Property Tax Confirmation (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion