REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Changing of cultures (agricultural and others)

Directorate for Cadastre, Geodesy and Property

Qëllimi: Changing the culture of property usage.

Përshkrimi: The applicant submits the request at the Directorate for Cadastre, Geodesy and Property for the change of culture (agricultural or other) according to the factual situation. The decision is rendered based on the field inspection and the registration at the RTIP (Registry of the Title over Immovable Property).

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Permanent

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • General business information (name, activity)
  • General information (address, contact details, etc.)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID card (Copy)
  • Property Tax (Original)
  • Certificate of Property (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion