REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Saglasnost o lokaciji za davanje javnih površina na korišcenje i izgradnju/postavljanje privremenih objekata (kiosci, bankomati, autobuska stajališta)

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Qëllimi: Preduzeca mogu koristiti površine u javnom vlasništvu u procesu montaže/demontaže objekta.

Përshkrimi: Na osnovu plana lokacija koje daje Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine, podnosilac prijave dostavlja prijavu Kancelariji za prijave kako bi dobio dozvolu za postavljanje montažno-demontažnog objekta.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Rok važenja dokumenta koji se tice roka sporazuma

Informatat e kërkuara

 • Ime i prezime
 • Pravni status podnosioca prijave
 • Naziv projekta
 • Opšti podaci podnosioca prijave (adresa, kontakt podaci itd.)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Odluka (ugovor) za dozvolu privremenog korišcenja imovine (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeca (Kopija)
 • Kopija plana (Originalna)
 • Tehnicka dokumentacija (Originalna)
 • Saglasnost za povezivanje na infrastrukturu (Originalna)
 • Ostale preference definisane posebnim odredbama (ukoliko je potrebnno prikljucivanje na mrežu vodosnabdevanja, elektricne energije itd.) (Originalna)
 • Uverenje o imovini (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion