REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Request for recording the building

Directorate for Cadastre, Geodesy and Property

Qëllimi: Recording and registration of property in the cadastre registry.

Përshkrimi: The applicant submits the request to the Directorate for Cadastre, Geodesy and Property for recording the building constructed according to urban conditions. After the recording the registration at the cadastral registry is completed.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Permanent

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • General information of the applicant (contact information, personal number, etc.)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID card (Copy)
  • Property Tax (Original)
  • Certificate of Property (Original)
  • Construction Permit (Original)
  • Urban technical conditions (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion