REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Request for an excerpt from the regulatory plan

Directorate for Urbanism and Protection of Environment

Qëllimi: Obtaining an excerpt of the regulatory plan for the purpose of construction planning.

Përshkrimi: The applicant must fill out the application form at the Admission Office and attaches to it the required documents (listed in the form). The request is forwarded to the Directorate for Urbanism and Protection of Environment where the Excerpt is issued.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: The validity related to the validity of the plan based on which the excerpt is issued.

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • Contact information
  • Parcel number

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Copy of plan (Original)
  • Ownership Certificate (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion