REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Prijava gradevinske uslove

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Qëllimi: Navodenje gradevinskih uslova u odredenoj parceli u vidu dokumenta koji ima neophodnu dokumentaciju za prijavljivanje u cilju izdavanja gradevinske dozvole.

Përshkrimi: Podnosilac prijave mora ispuniti prijavni obrazac na prijavnici i priložiti neophodnu dokumentaciju (navedena u obrascu - Aneks br. 1). Kompetentni službenik ce dostaviti pisani dokaz o prijemu zahteva u toku istog dana. Radni proces Direkcije za budžet i finansije se pokrece samo nakon što je podnosilac prijave u potpunosti ispunio pratecu dokumentaciju. U roku od 5 dana (20 dana II kategorija) kompetentni organ izdaje javno obaveštenje kako bi se omogucilo gradanima da daju komentare. Kompetentno telo predlaže uslove izgradnje i dostavlja pisani odgovor.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 godina

Informatat e kërkuara

  • Ime i prezime i opšti podaci
  • Kontakt podaci
  • Detalji o lokaciji gradilišta
  • Opis okruženja
  • Predloženi uslovi izgradnje

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Kopija plana (Originalna)
  • Katastarski zapis katastarske parcele za koju je napravljena prijava, okružne parcele i postojece zgrade u precniku od 50m od granice katastarske parcele koja je predložena za izgradnju. (Originalna)
  • Fotografije katastarske parcele za koju se podnosi prijava i fotografije postojecih zgrada unutar precnika od 50m od predloženog mesta izgradnje. (Originalna)
  • Uverenje o vlasništvu (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion