REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Zahtev za izdavanje gradevinske dozvole

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Qëllimi: Izdavanje gradevinske dozvole gradanima.

Përshkrimi: Podnosilac prijave mora ispuniti obrazac na prijavnici i priložiti neophodnu dokumentaciju (navedena u obrascu). Kompetentni službenik ce dostaviti pisani dokaz o prijemu zahteva u toku istog dana. Radni proces Direkcije za budžet i finansije se pokrece samo nakon što je podnosilac prijave u potpunosti ispunio neophodnu dokumentaciju.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Trajno Ako izgradnja NE pocne - važi 1 godinu

Informatat e kërkuara

 • Ime i prezime
 • Kontakt podaci
 • Podaci o lokaciji gde je neophodna gradevinska dozvola

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 45

Dokumentacioni i kërkuar

 • Kopija plana (Originalna, Za pogled)
 • Uslovi izgradnje (Originalna)
 • Pravna dokumentacija projektantske kuce koja izgraduje nacrt glavnog projekta za gradevinsku dozvolu. (Originalna)
 • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
 • Sporazumi o neometanom prikljucivanju na komunalije (Hidrosistem 'Radonjic', PTK, toplana, Komunalno preduzece, SDEE) (Originalna)
 • Saglasnost za protivpožarni plan (Originalna)
 • Saglasnost za pretvaranje obradivog zemljišta u neobradivo (Originalna)
 • Ekološka dozvola (na lokalnom nivou) ili ekološka saglasnost Ministarstva za zaštitu životne sredine, ukljucujuci procenu uticaja na životnu sredinu (Originalna)
 • Uverenje o vlasništvu (Originalna)
 • Sanitarna saglasnost (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion