REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Request for the registration of the building in the registry of the title over immovable property (cadastral measurement and registration at the cadastre)

Directorate for Cadastre, Geodesy and Property

Qëllimi: The citizen (legal person) may register the residential or business building.

Përshkrimi: The applicant submits the application for the registration of the building at the Directorate for Cadastre, Geodesy and Property. If the documentation is complete the officer registers the building in the RTIP (Registry of the Title over Immovable Property). The registration of the building precedes the registration of the parts of the building parts (apartments, business premises, basements, garages, etc.)

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Permanent

Informatat e kërkuara

  • Name (parent's name) Surname
  • Personal Number
  • General information (address, contact details, etc.)
  • Details of the previous owner (general information)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • Ownership Certificate (Copy)
  • Construction Permit (Verified copy)
  • Cadastral measurements recorded as units (data on the building) (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion