REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Request for plan copy

Directorate for Cadastre, Geodesy and Property

Qëllimi: Through this procedure the citizen obtains a copy of the plan.

Përshkrimi: The applicant submits the application at the Directorate for Cadastre, Geodesy and Property. After paying the fee and presenting the required documents a copy of the plan is issued to the applicant.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 months

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • General information of the applicant
  • Personal Number

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Proof of payment of property tax (Original)
  • Certificate of Property (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion