REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Request for obtaining the health insurance certificate

Directorate for Health and Social Welfare

Qëllimi: Issuing citizens with a public health insurance certificate.

Përshkrimi: The applicant receives the form on the public health insurance certificate from the Directorate and fills out the form. The officer confirms the situation and issues the requested certificate for the citizen.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 year

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • General information (address, telephone number)
  • Bank account number

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID document (Copy)
  • Birth Certificate (of the child) (Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion