REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Request for certificate of not being under custody and the acting capacity has not been revoked

Directorate for Health and Social Welfare

Qëllimi: The citizen is equipped with the document proving that he has the right to decide, that his acting capacity has not been revoked and that he is not under custody.

Përshkrimi: The applicant submits the request for receiving the certificate of not being under custody and the acting capacity has not been revoked. After completing the necessary documents the request is recorded and the certificate is issued to the applicant.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 3 months

Informatat e kërkuara

  • Name (parent's name) Surname
  • General information (address, telephone number, personal number)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID card (Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion