REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Request for the erasure of mortgage

Directorate for Cadastre, Geodesy and Property

Qëllimi: The citizen/legal person is permitted to delete the debt towards the bank and to register the decision on the erasure of the debt at the mortgage registry.

Përshkrimi: The request of the applicant is forwarded at the Directorate for Cadastre, Geodesy and Property. The competent legal officer will review the request and render a decision. The decision is positive if the request is complete, meaning that the applicant has met its obligation towards the bank, if not the conclusion with remarks on the completion of the request is issued (time limit for completing the request 1 day). The officer registers the erasure of the mortgage in the Mortgage Registry.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 months

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname,
  • Personal Number
  • General information (address, contact details, etc.)
  • Numri i aktvendimit
  • Shuma e borxhit
  • Priority - priority information if the property has been pledged more than once.

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID card (Copy)
  • Bank request (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion