REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Request for property certificate

Directorate for Cadastre, Geodesy and Property

Qëllimi: Through this procedure the citizen obtains a certificate for the possession or not of the property.

Përshkrimi: The applicant submits the application at the Directorate for Cadastre, Geodesy and Property. After paying the service fee and submitting the tax certificate the applicant receives the property certificate.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 months

Informatat e kërkuara

  • Name and surname of the applicant and the parent’s name
  • General information (telephone number, address)
  • Personal Number

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Proof of payment of property tax (Original)
  • ID card (Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion