REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Certificate that he benefits or does not benefit social assistance

Directorate for Health and Social Welfare

Qëllimi: Issuing citizens with the certificate on benefiting or not benefiting social assistance to complete the documents required from the applicant for various purposes.

Përshkrimi: The applicant submits the request for the issuance of the certificate that he is a beneficiary of social assistance for various needs. The officer confirms the situation and based on the evidences at the disposal of the service, the applicant is issued a certificate that he is a beneficiary of social assistance or that he is not a beneficiary of social assistance.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 months

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • Date of birth
  • Personal Number
  • Place of birth
  • Gender
  • Nationality
  • Address

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID card (Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion