REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për vazhdimin e lejes së punës për auto-taxi

Drejtoria për Shërbime Publike

Qëllimi: Vazhdimi i lejes së punes për auto-taxi

Përshkrimi: Pala aplikon për vazhdimin e lejes së punës për auto taxi në zyrën e Sektorit për Komunikacion. Kërkohet dokumentacioni përkatës dhe pala pajiset me vazhdimin e lejes së punës.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 vit

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e kontaktit
  • Me raste, emri i taksisë

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Kartoni I lejes së punës me afat të skaduar (Origjinal)
  • Vertetimi I tatimit në Pronë (Origjinal)
  • Vertetimi I takses në firmë (Origjinal)
  • Dëshmia e pagesës (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion