REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Zahtev za produženje taksi dozvole

Direkcija za javne usluge

Qëllimi: Produženje radne taksi dozvole

Përshkrimi: Podnosilac prijave podnosi prijavu za produženje taksi radne dozvole pri Sektoru za saobracaj. Postoje odredeni dokumenti koji su neophodni da bi podnosilac prijave mogao da produži dozvolu za rad.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 godina

Informatat e kërkuara

  • Ime i prezime
  • Kontakt podaci
  • U odredenim slucajevima, naziv taksi prevoznika

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Istekla radna dozvola (Originalna)
  • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
  • Potvrda o placenom poslovnom porezu (Originalna)
  • Dokaz o uplati (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion