REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Request to extend the auto-taxi work permit

Directorate for Public Services

Qëllimi: Extension of the auto-taxi work permit

Përshkrimi: The applicant applies for the extension of the auto-taxi work permit at the Traffic Sector office. The respective documents are required and the applicant obtains the work permit extension.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 year

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • Contact information
  • In certain cases, the name of the taxi

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Expired card work permit (Original)
  • Property Tax Confirmation (Original)
  • Business Tax Confirmation (Original)
  • Proof of payment (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion