REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për rregullimin (mirëmbajtjen) e rrjetit të ujësjellësit

Drejtoria për Shërbime Publike

Qëllimi: Furnizimi i rregulltë i qytetarëve me ujë të pishëm.

Përshkrimi: Pala bën kërkesën në Zyrën e Pranimit e cila përcillet në Drejtorinë për Shërbime Publike, shqyrtohet për realizim në teren dhe i kthehet përgjigja.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 vit

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informata e përgjithshme (adresa, numri i telefonit, numri personal)
  • Vendi ku kërkohet të bëhet ndërhyrja

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion