REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Request for regulating (maintaining) the water supply network

Directorate for Public Services

Qëllimi: Regular supply of citizens with drinking water.

Përshkrimi: The applicant submits the request at the Admission Office which is then forwarded to the Directorate for Public Services, is reviewed for completion in the field and the response is sent.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 year

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • General information (address, telephone number, personal number)
  • Location where intervention is required

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion