REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për ndërtim të ndonjë pjese (në rrugë të caktuar) të kanalizimit të ri

Drejtoria për Shërbime Publike

Qëllimi: Zgjërimi i rrjetit të kanalizimit në komunë.

Përshkrimi: Pala bën kërkesën në zyrën e pranimit, kërkesa përcillet në Drejtori të Sherbimeve Publike. Zyrtari vërteton mundësinë e zgjidhjes në teren duke u bazuar në projektin e paraqitur, dhe pas shqyrtimit i kthehet përgjigja palës.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 vit

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e përgjithshme të palës (kontakt informatat, numri personal,etj)
  • Vendi ku kërkohet të bëhet kanalizimi i ri

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Projekti i kanalizimit të ri (Origjinal)
  • Fotografi të pjesës së rrugës për të cilën bëhet kërkesa (NUK KA)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion