REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Request for partial construction (on certain roads) of new sewage

Directorate for Public Services

Qëllimi: Expanding the sewage network in the municipality

Përshkrimi: The applicant applies at the Admission Office and the request is forwarded to the Directorate for Public Services. The officer confirms the possibility of on-site solution based on the presented project and after the review the response is returned to the applicant

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 year

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • General information of the applicant (contact information, personal number, etc.)
  • Location where new sewage is required

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • New sewage project (Original)
  • Picture of part of the road concerned (NONE)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion