REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Zahtev za delimicnu izgradnju (na odredenim putevima) nove kanalizacije

Direkcija za javne usluge

Qëllimi: Proširenje kanalizacione mreže u okviru opštine

Përshkrimi: Podnosilac prijave dostavlja prijavu Kancelariji za prijave koji se onda prosleduje Direkciji za javne usluge. Službenik potvrduje mogucnost rešenja na lokaciji na osnovu predstavljenog projekta i odgovor se dostavlja nakon pregleda podnosiocu prijave

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 godina

Informatat e kërkuara

  • Ime i prezime
  • Opšti podaci o podnosiocu prijave (kontakt podaci, licni broj itd.)
  • Lokacija gde je neophodna nova kanalizacija

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Novi projekat kanalizacije (Originalna)
  • Fotografija predmetnog dela puta (NEMA)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion