REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Pëlqim për kthimin e kufomës (mbetjet mortore) nga jashtë vendit

Drejtoria për Shërbime Publike

Qëllimi: Kthimi i mbetjeve mortore të qytetarit të Kosovës në vendlindje.

Përshkrimi: Pala e bën kërkesën me dokumentacion të nevojshëm në zyrën e pranimit. Kërkesa shqyrtohet nga zyrtari përgjegjës i cili/e cila e jep pëlqimin fillestar para se lënda të dërgohet tek Drejtori i Drejtorisë për miratim final.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 30 ditë

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri i parashtruesit të kërkesës
  • Emri dhe Mbiemri i/e të ndjerit/ndjerës
  • Data kur bartet kufoma
  • Adresa e rivarrimit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Certifikata e vdejkes (Kopje)
  • Pëlqimi për tërheqje të kufomës (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion