REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Consent for the repatriation of the body (remains) from abroad.

Directorate for Public Services

Qëllimi: The repatriation of remains of Kosovo citizens to their homeland.

Përshkrimi: The applicant may submit the request with the necessary documents at the Admission Office. The request is reviewed by the competent officer who gives the initial consent prior to forwarding the application to the Director of the Directorate for final approval.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 30 days

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname of the applicant
  • Name and surname of the deceased
  • The date when the body will be transported
  • Location of reburial

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Death Certificate (Copy)
  • Consent for claiming the body (Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion