REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Pëlqim për bartjen e kufomave brenda vendit

Drejtoria për Shërbime Publike

Qëllimi: Ndërrimi i vend-varrimit të mbetjeve mortore, zakonisht kthimi në vendin e lindjes brenda Kosovës.

Përshkrimi: Pala e bën kërkesën me dokumentacion të nevojshëm në zyrën e pranimit. Kërkesa shqyrtohet nga zyrtari përgjegjës i cili/e cila e jep pëlqimin fillestar para se lënda të dërgohet tek Drejtori i Drejtorisë për miratim final.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 30 ditë

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri i personit që e paraqet kërkesën
  • Emri dhe Mbiemri i/e të ndjerit/ndjerës
  • Data kur do të kthehet kufoma
  • Adresa e rivarrimit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Certifikata e vdejkes (Origjinal)
  • Pëlqim nga kompanitë që menaxhojnë varrezat (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion