REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Consent for the transfer of bodies within the country

Directorate for Public Services

Qëllimi: Changing the location of the grave of remains, usually returning at the place of birth within Kosovo.

Përshkrimi: The applicant may submit the request with the necessary documents at the Admission Office. The request is reviewed by the competent officer who gives the initial consent prior to forwarding the case to the Director of the Directorate for final approval.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 30 days

Informatat e kërkuara

  • Name and surname of the person making the request
  • Name and surname of the deceased
  • The date when the body will be returned
  • Location of reburial

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Death Certificate (Original)
  • Consent of the companies that manage cemeteries (Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion