REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Consent for cutting the damaged trees in the territory of the municipality

Directorate for Public Services

Qëllimi: Safety for citizens, their buildings and property.

Përshkrimi: The request should be submitted to the admissions office. The applicant also submits the documentation proving that the location is public-municipal property. The officer together with the members of the commission inspects the site and confirms the health of the trees. The consent for cutting the trees that constitute an obstacle or threat to citizens is issued.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 7 days

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • Contact information
  • Location where trees must be cut

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion