REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Saglasnost za secu oštecenog drveca na podrucju opštine

Direkcija za javne usluge

Qëllimi: Bezbednost za gradane, njihove objekte i imovinu.

Përshkrimi: Zahtev bi trebalo dostaviti Kancelariji za prijave. Podnosilac prijave takode dostavlja dokumentaciju kojom se dokazuje da je lokacija javno-opštinska imovina. Službenik i clanovi komisije vrše inspekciju lokacije i utvrduju zdravstveno stanje drveca. Izdaje se saglasnost za secu drveca koje predstavlja prepreku ili opasnost za gradane.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 7 dana

Informatat e kërkuara

  • Ime i prezime
  • Kontakt podaci
  • Lokacija sa koje se mora ukloniti drvece

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion