REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Razni zahtevi i pritužbe

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Qëllimi: Pregled raznih zahteva gradana u oblasti zdravstvene zaštite.

Përshkrimi: Gradanin podnosi zahtev/pritužbu pri Kancelariji za prijave; slucaj se prosleduje direkciji i onda prolazi pregled.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 godina

Informatat e kërkuara

  • Ime i prezime
  • Opšti podaci (adresa, broj telefona)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion