REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Various requests and complaints

Directorate for Health and Social Welfare

Qëllimi: The review of various citizens' request related to the health sector.

Përshkrimi: The citizen submits the request/complaint at the Admission Office; the case is forwarded to the directorate and then is reviewed.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 year

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • General information (address, telephone number)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion