REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesa dhe ankesa të ndryshme

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Qëllimi: Shqyrtimi i kërkesave të ndryshme të qytetarëve që kanë të bëjnë më sektorin shëndetësorë.

Përshkrimi: Qytetari e bën kërkesen/ankesën të cilat i dorëzojnë në zyrën e pranimit, vjen lenda në drejtorat dhe pastaj shqyrtohet lenda.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 vit

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e përgjithshme (Adresa, numri i telefonit )

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion