REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për ndërtimin të ri të pikës për furnizim me ujë të pijes

Drejtoria për Shërbime Publike

Qëllimi: Furnizimi i rregulltë i qytetarëve me ujë duke zgjeruar rrjetin e ujësjellësit

Përshkrimi: Pala bënë kërkesën në Zyrën e Pranimit ndërsa kërkesa përcillet në Drejtorinë për Shërbime Publike. Pas shqyrtimit të kërkesës, analizimit të projektit si dhe inspektimit të terrenit zyrëtari përgjegjës e merr vendimin dhe i kthen përgjegjën palës.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 vit

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e përgjithshme të palës (kontakt informatat, numri personal,etj)
  • Vendi për të cilin kërkohet rrjeti i ri (pika e re) e ujësjellësit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion