REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Saglasnost za pokretanje ispitivanja u oblasti energetske efikasnosti.

Direkcija za javne usluge

Qëllimi: Uštede i povecanje kolicine elektricne energije.

Përshkrimi: Podnosilac prijave dostavlja zahtev za javnu rasvetu pri Kancelariji za prijave koji se onda prosleduje Direkciji za javne usluge. Zahtev pregleda nadležni službenik i onda se donosi odluka da li postoji potreba za održavanjem ili novom javnom rasvetom. Podnosilac prijave dobija odgovor o mogucem izvršenju

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 3 godine

Informatat e kërkuara

  • Ime i prezime
  • Opšti podaci o podnosiocu prijave (kontakt podaci, licni broj itd.)
  • Adresa mesta za koje se traži saglasnost za pocetak obavljanja ispitivanja o energetskoj efikasnosti

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion