REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Request for acquiring permission to block the road (intervention on the road)

Directorate for Public Services

Qëllimi: The temporary blocking of the road on which construction work is performed.

Përshkrimi: The applicant files a request to the Admission Office. The officer for traffic issues at the Directorate for Public Services reviews the request and issues to the applicant the permit to block the road thus insuring that the intensity of the circulation of vehicles is minimal. A copy of the permit is forwarded to the Kosovo Police Service.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Validity of the document related to the due date of the activity.

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • Company name
  • The dates during which the road should be closed
  • The time of execution of works
  • Name of the road which should be closed

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion