REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Request for medical treatment outside public health institutions

Directorate for Health and Social Welfare

Qëllimi: Financial assistance to citizens for medical treatment outside public health institutions

Përshkrimi: The applicant submits the request for medical treatment outside public health institutions to the DHSW (Directorate of Health and Social Welfare) and the officer of the directorate fills out the official application with the necessary information. The applicant submits the filled out request to the Admission Office where the application is drafted and forwarded to the directorate. After this procedure the application of the Ministry of Health for treatment abroad the country is issued to the applicant. (The directorate performs the service for the Ministry of Health)

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 year

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • General information (address, telephone number)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90

Dokumentacioni i kërkuar

  • Reference letter by the medical commission on the state of health. (Copy)
  • ID card (Copy)
  • Birth Certificate (of the child) (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion