REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Permission to supply commercial shops.

Directorate for Public Services

Qëllimi: To enable shops to interrupt traffic circulation for a short period for supplying with goods.

Përshkrimi: The applicant submits the request to the Admission Office which is then forwarded to the Directorate for Public Services. The officer reviews the request and issues to the applicant the permits for the vehicles that supply commercial shops. A copy of the permit is forwarded to the Kosovo Police Service.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: The validity related to the time limit of the permit request

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • Name of business organization
  • The address of the applicant and of the business
  • Vehicle license plates and other information related to the vehicle
  • Names of streets through which the vehicle will travel

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion