REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Tarifat për qarkullimin e automjeteve të rënda motorike në rrugët ku është ndaluar qarkullimi i automjeteve

Drejtoria për Shërbime Publike

Qëllimi: Pajisja me leje për qarkullim të automjeteve me mbi 3.5t peshë.

Përshkrimi: Pala e bënë kërkesën në Zyrën Pritëse për qarkullim të automjetit me peshë mbi 3.5t në rrugët në të cilat ndalohet qarkullimi i automjeteve të tilla (mbi 3.5t). Kerkesa përcillet në Drejtorinë e Shërbimit Publik ku edhe mirret vendimi dhe ipet leja e qarkullimit.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Vlefshmëria e dokumentit e lidhur me kohën për të cilën është kërkuar leja.

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Emërtimi i biznesit
  • Informatat e kontaktit për palën dhe biznesin
  • Targat e automjetit
  • Emri i rrugës në të cilat qarkullon

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion