REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Fees for circulating heavy motorized vehicles on roads in which it is forbidden to circulate vehicles

Directorate for Public Services

Qëllimi: The acquiring of permits for circulating vehicles weighing over 3.5 t.

Përshkrimi: The applicant submits to the Admission Office the request for circulating a vehicle weighing over 3.5 t on roads in which the circulation of such vehicles (over 3.5 t) is forbidden. The request is forwarded to the Directorate for Public Services where the decision is rendered and the circulation permit is granted.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Validity of the document related to the time frame the permission is applied for.

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • Name of business organization
  • Contact information of the party and of business
  • Vehicle license plates
  • Name of the streets it travels

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion