REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Request for the registration of an urban and suburban traffic line.

Directorate for Public Services

Qëllimi: Issuing businesses with passenger transportation permits.

Përshkrimi: The applicant submits the request to the Admission Office which is then forwarded to the Directorate of Public Services. The applicant (transportation operator) prepares the travel itinerary and submits it to the competent officer. The itinerary is confirmed by the traffic sector within the Directorate and a response on the registration (or not) of the travel line is returned to the applicant. A copy of the itinerary remains at the Directorate and another is given to the applicant.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 year

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • Contact information
  • Name of the business (in some cases)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Work licence (Copy)
  • Vehicle Registration (Copy)
  • Driving license (Copy)
  • Property Tax Confirmation (Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion