REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Request for permission for public transportation of people with auto-taxi

Directorate for Public Services

Qëllimi: Issuing citizens and businesses with passenger transportation permits.

Përshkrimi: The applicant applies at the Admission Office and the request is forwarded to the Directorate for Public Services. The officer reviews the request; a record on the technical conditions of the vehicle is drafted and based on this record the permit to operate as a taxi is issued for the specified vehicle.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 year

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • Contact information
  • In certain cases, the name of the taxi

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Business Certificate (Copy)
  • Vehicle Registration (Copy)
  • ID card (Copy)
  • Proof of no outstanding taxes (Original)
  • Certificate of No Pending Cases (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion